NEWS

ข่าวสารที่น่าสนใจ

 
พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ต้องรู้! คำโฆษณาที่ห้ามใช้ข้อความเกินจริงพิสูจน์ไม่ได้

14 February 2023 at 12:00am

 

 

จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกฎโฆษณาฉบับใหม่พ.ศ.2565 เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ.2565 โดยประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน13 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป ซึ่งระวังมากขึ้น ในหมู่ พ่อค้า-แม่ค้า คนทำธุรกิจ เพราะหากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจำคุกไม่น้อยเลยมาดูกันว่ามีประโยคแนวไหนกันบาง

 

 

ห้ามมีข้อความปัดความรับผิดชอบหรือสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ห้ามระบุข้อความประเภท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องของราคา และตัวสินค้า

ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้

❌ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

❌ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า

❌ ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

❌ ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างอาจไม่ตรงกับรุ่นที่จัดโปรโมชั่น

❌ หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

 

 

ห้ามใช้ข้อความประเภท เสริมบารมี เพิ่มยอดขาย เพิ่มเสน่ห์ เรียกคนรัก แก้เคราะห์ แก้กรรม

ห้ามใช้ข้อความที่เน้นเจาะเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล หรือเจาะกลุ่มคนที่กำลังมีปัญหาและความทุกข์ ต้องการที่พึ่งทางใจ เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง อาจจะหลงเชื่อได้ง่าย

ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้

❌ เมื่อใช้แล้ว จะเห็นผลทันที

❌ เห็นผลภายใน 7 วัน

❌ รับทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมา

❌ รับแก้เคราะห์ แก้กรรม

❌ เสริมบารมี

❌ เพิ่มยอดขาย

❌ เพิ่มเสน่ห์

❌ ใครเห็นใครรัก

❌ นั่งสมาธิดูอดีตชาติ

❌ หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

 

 

ห้ามใช้ข้อความประเภทรับประกันเกินจริง

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการประกันหลังการขายต่างๆ ต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่เกินจริง

ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้

❌ ปลอดภัย หายห่วง

❌ หากมีปัญหา จ่ายทันที! 200,000 บาท

❌ ไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน

❌ ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน

❌ รับประกันความพึงพอใจ

❌ หากสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที

❌ ใช้ข้อความรับประกันสินค้าโดยไม่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน

 

 

หากใช้ข้อความที่มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรืออ้างอิงผลวิจัย สถิติ ต่างๆ ต้องมีข้อมูลยืนยันชัดเจน

และหากถูกเรียกตรวจสอบในการพิสูจน์ข้อความโฆษณาต้องรวบรวมหลักฐานดำเนินการภายใน 15 วัน

ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้

❌ ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด สุดยอด ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย

❌ ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว รายเดียว รายแรก เจ้าแรก แห่งเดียว ครั้งแรก มีเพียงที่เดียวในประเทศ

❌ ยอดขายอันดับ 1

❌ ยอดขายอันดับต้นๆ จากประเทศ….

❌ ดีกว่า มากกว่า

❌ มีเพียงแค่ 2 แห่งในประเทศ

❌ เห็นผล 100%

❌ ข้อความที่อ้างอิงผลการทดสอบ ผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ หรือที่ได้รับการรับรองจาก….

❌ ผ่านมาตรฐานจากสถาบันการการทดสอบจากต่างประเทศ

❌ ได้รับรางวัล…

 

ทั้งนี้หากคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจออกคำสั่งให้นำข้อมูลมาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ และในกรณีเร่งด่วน คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกคำสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิสูจน์ได้

 

ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ที่มา: https://ratchakitcha.soc.go.th

 

ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้ได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140D009S0000000003300

 

 

บริษัท สุเมฆา จำกัด

   เลขที่ 3 ซอยสวนผัก 6 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กทม. 10170

Contact Us

ติดต่อเรา
024333359
sogoodsticker@sumeka.co.th
@sogoodsticker

Follow Us

ติดตามเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
PRIVACY POLICY